Opakowania - dodatkowe informacje

Uprzejmie wyjaśniamy, że informacja o treści: „PRO EKO materiał częściowo z recyklingu” zawarta na etykietach produktów o symbolach 602013; 602014; 602015; 602018; 602020; 602020; 602115; 602118; 602215; 644210; 644212; 644215; 644220; 644225; 644310; 644315; 644320; 644325 oznacza, że w naszym zakładzie produkcyjnym stosowana jest zasada najpełniejszego wykorzystania surowców w procesie produkcyjnym, w celu ochrony środowiska. Zasada ta jest powszechnie nazywana tzw. „recyklingiem wewnętrznym”.

Polega ona na tym, że jeśli po stwierdzeniu przez Zespół Zapewnienia Jakości, iż produkt nie spełnia ustalonych wymagań jakościowych (np. uszkodzony, zarysowany) - jest on zawracany do procesu produkcyjnego jako surowiec. Skutkuje to tym, że w procesie produkcyjnym nie są generowane produkty uboczne, czy odpady, a surowiec zostaje ponownie wykorzystany w procesie produkcyjnym. Takie rozwiązanie zapewnia działanie zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju.


...bo domowe jest lepsze!