Moje hobby: wyrób domowego wina - wersja rosyjska

OPIS

"Moje hobby: WYRÓB DOMOWEGO WINA" - książka w wersji rosyjskiejNOWOŚĆ - poradnik wydany w języku rosyjskim autorstwa dr inż. Ewy Kwapisz, dla wszystkich, którzy chcą robić pyszne domowe wina.Książka napisana w przystępny sposób i dedykowana hobbystom zarówno początkującym, jak i bardziej zaawansowa... więcej >

KONIEC SERII

SYMBOL

980016

EAN

9788395643163

VAT

5%

MARKA

Browin logo

Opis


"Moje hobby: WYRÓB DOMOWEGO WINA" - książka w wersji rosyjskiej

  • NOWOŚĆ - poradnik wydany w języku rosyjskim autorstwa dr inż. Ewy Kwapisz, dla wszystkich, którzy chcą robić pyszne domowe wina.
  • Książka napisana w przystępny sposób i dedykowana hobbystom zarówno początkującym, jak i bardziej zaawansowanym.
  • 148 stron i wiele cennych, praktycznych porad i wskazówek.
  • Omówienie kluczowych działań decydujących o powodzeniu winiarskiej przygody.
  • Zestaw 25 specjalnie wybranych i sprawdzonych przepisów na doskonałe domowe wina owocowe, gronowe, kwiatowe oraz na miody pitne i cydry.

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że wino to najszlachetniejsza używka świata, która stała się nieodłącznym elementem naszego stylu życia i szeroko rozumianej kultury.

Wino - podobnie jak muzyka, literatura czy teatr - dostarcza tych szczególnych wrażeń i emocji, które rozpalają bądź łagodzą zmysły, budzą wyobraźnię i sprzyjają egzystencjalnym refleksjom.

Wino łączy pokolenia, ułatwia nawiązywanie kontaktów i pogłębianie relacji towarzyskich.

Dzięki możliwości wykorzystania nowych odmian winorośli, przystosowanych do trudniejszych warunków uprawy, w różnych regionach - także tych o chłodniejszym klimacie, powstają przepiękne, duże winnice oraz mniejsze, równie urokliwe winniczki, zakładane w przydomowych ogrodach. Wspaniały element krajobrazu stanowią także sady, w których zgodnie z odwiecznym rytmem pór roku dojrzewają kuszące swym bogactwem owoce - doskonałe także jako materiał na wina i cydry.

Poradnik ten dedykowany jest winiarzom amatorom działającym w skali mikro. Z myślą o nich omówione zostały najważniejsze surowce winiarskie, kolejne etapy procesu winifikacji oraz zasady opieki nad winem w czasie jego dojrzewania.

Korzystajmy z załączonych przepisów i twórzmy ciekawe, dobre trunki, by móc cieszyć się niezwykłymi doznaniami, jakich dostarcza degustacja wina, cydru czy miodu pitnego z własnej, domowej piwniczki.

dr inż. EWA KWAPISZ - biotechnolog, menedżer i były nauczyciel akademicki specjalizujący się w produkcji enzymów i kwasów organicznych, współtwórczyni linii technologicznej do produkcji drożdży winiarskich oraz pożywek, pasjonatka z ogromnym doświadczeniem w zakresie doskonalenia procesów enologicznych.


  • ​Новинка - путеводитель, изданный на русском языке доктором-инжинером Эвой Квапиш, для всех, кто хочет делать вкусные домашние вина.
  • Путеводитель написан доступным языком и предназначен для любителей, как начинающих, так и более опытных.
  • 148 страниц и множество ценных практических советов и рекомендаций.
  • Обсуждение ключевых моментов, определяющих успех винного приключения.
  • Набор 25 специально подобранных и проверенных рецептов отличных домашних фруктовых, виноградных, цветочных вин, а также медовухи и сидра.

Без преувеличения можно утверждать, что вино - это самый благородный напиток в мире, который стал неотъемлемой частью нашего образа жизни и культуры в широком смысле этого слова. Вино - как и музыка, литература или театр – дает те особые впечатления и эмоции, которые разжигают либо успокаивают чувства, пробуждают воображение и побуждают к экзистенциальным размышлениям. Вино объединяет поколения, помогает в установлении контакта и углублении социальных связей.

Благодаря возможности использования новых сортов винограда, адаптированных к более сложным условиям выращивания, в различных регионах, в том числе с более холодным климатом, на приусадебных участках все чаще разбиваются великолепные большие, а также маленькие, но не менее очаровательные, виноградники. Живописным элементом ландшафта являются также фруктовые сады, в которых, в соответствии с извечным ритмом времен года, созревают соблазняющие своим богатством плоды - также идеальное сырье для изготовления вин и сидров.

Настоящее пособие адресовано виноделам-любителям, производящим продукции в небольших объемах. С учетом их интересов в книге представлено важнейшее исходное винное сырье, этапы процесса винификации, а также правила обращения с вином во время его созревания.

Давайте испытаем предложенные рецепты и создадим интересные, качественные напитки, чтобы получить незабываемые впечатления от дегустации вина, сидра или питного меда из собственного домашнего погреба.

доктор-инженер ЭВА КВАПИШ - биотехнолог, менеджер и бывший преподаватель вуза, специализирующийся на производстве ферментов и органических кислот, один из разработчиков технологической линии по производству винных дрожжей и питательных сред, горячий почитатель виноделия с большим опытом в области совершенствования энологических процессов.

Cechy

Długość
14.8 cm

Szerokość
0.6 cm

Wysokość
21 cm

Masa
0.227 kg


 tagi:

poradnik dla winiarzy

jak zrobić własne wino

cydr

miód pitny

prezent

przepisy na domowe wina

domowe wina

cydry i miody pitne

wino dla hobbystów

książka o winie

książka winiarska

Moje hobby: wyrób domowego wina - wersja rosyjska

Moje hobby: wyrób domowego wina - wersja rosyjska ['poradnik dla winiarzy', ' jak zrobić własne wino', ' cydr', ' miód pitny', ' prezent', ' przepisy na domowe wina', ' domowe wina', ' cydry i miody pitne', ' wino dla hobbystów', ' książka o winie', ' książka winiarska']

39,99 PLN

DOSTĘPNOŚĆ

Mała ilość

Dodaj do koszyka